Beschrijvingen

De Wijsheid van de mens is onvindbaar (200 x 250 cm)
De Wijsheid van de mens is onvindbaar
(omdat hij verkeerd zoekt)
(200 x 250 cm)


"Men maakt een einde aan de duisternis en tot de uiterste diepten doorvorst men het gesteente in de donkerheid en in de diepste duisternis"

Het doek heeft de uitstraling en sfeer van een wandkleed.

In de binnenste cirkel een afbeelding van de duivel (keurig gekleed mannetje met horens) en God (als Heilige die een kind weggeeft) en een kind (de onschuld). Metafoor voor God die het volste vertrouwen in de mensheid heeft. In de wolken engelen om uit te drukken dat het om de 'sferen' gaat, bovenmenselijk.

De rand erom heen: symbolen uit het oude Egypte (tijdsindicatie van het verhaal) en een kruis als symbool voor religie / idealisme.

De rand daar weer om heen: nachtblauw, indigo, de hemel, de lucht bij nacht, het Universum met gouden sterren. Dit is het thema. Kostbaarder dan zuiver goud. Onbereikbaar maar zichtbaar, voelbaar.

De buitenste rand toont de mensheid in zijn schoonheid en lelijkheid (niet naakt). De dagelijkse strijd, oorlogen, liefde en aanbidding.

Materiaal: schilderskatoen, gemengde techniek zoals acrylverf, potlood, houtskool en bladgoud.


Zelfportret als drie gratien (184 x 60 cm - 3x)
Zelfportret als drie gratien
(184 x 60 cm - 3x)


Het linker paneel toont een vrouw in een wat wellustige houding. Ze heeft een kind op schoot, maar ze houdt het kind niet erg goed vast. De lippen van de vrouw zijn zwart en de rest van haar gezicht is een wittige vlek. Haar jurk is groen zwart en ze zit op een soort gouden troon, met een duidelijk zichtbaar ontbloot been. Rode verf komt onder haar rok te voorschijn.

Zij is duidelijk de vrouw die geleeft heeft. Ze heeft het leven met volle teugen genoten en betaalt nu de tol. Het kind op haar schoot is van steen. Ze heeft zelf geen kind. Toen ze moeder kon worden was ze te druk bezig met leven. De tijd trok aan haar voorbij en liet zijn sporten na.

Het middelste paneel toont duidelijk een heel ander soort vrouw. Zij kijkt ernstig de wereld in en het kind op haar schoot is van vlees en heeft duidelijk een eigen persoonlijkheid. Zij toont de vrouw die ze nu is. Het kind symboliseert datgene dat ze nu uitdraagt. Een beetje in zichzelf getogen, doch aanwezig, naakt in eenvoud en soberheid. Op de achtergrond, nauwelijks zichtbaar, 3 foto's van de drie gratien, als om zichzelf te herinneren dat ze 3 in één is.

Het paneel aan de rechterkant toont een vrouw gekleed als boeddha in verlichte staat. In haar handen heeft ze twee hoofden. Als je goed kijkt zie je dat de hoofden haar eigen hoofden zijn. In de rechter en linker bovenhoek zien wij een madonna met kind. De boeddha-figuur lijkt te zitten op een soort rotsblok met daarin, nauwelijks zichtbaar, drie portretten. Van wie zijn die portretten? De drie grote profeten? Of wederom, de drie gratien?

Gemengde techniek op board.


Communiemeisjes (184 x 40 cm - 6x en 40 x 184 cm - 1x)
Communiemeisjes
(184 x 40 cm - 6x en 40 x 184 cm - 1x)


Op ieder paneel is een communiemeisje te zien waarbij het steeds om hetzelfde meisje gaat. Hetzelfde meisje, maar iedere keer andere omstandigheden. Een kwetsbaar meisje dat symbool is voor onschuld, devotie en zuiverheid.

De plechtige communie, de hernieuwing van de doopbelofte voor de R.K. kerk, vindt plaats rond het 13e levensjaar en dat is een fase waarin voor meisjes grote veranderingen op komst zijn. Voornemens. Een nieuw begin, vallen en opstaan. Leerprocessen.

De woorden op de panelen duiden op die processen. Het horizontale vloerpaneel refereert aan de vroegere communiebank. De communiemeisjes op dit paneel zijn die met een zuiver streven. De zes verticale panelen hebben woorden als bijvoorbeeld 'profane', hetgeen staat tegenover het woord op de communiebank 'sacret'. Trots tegenover Heiligheid. Tegengestelde. Op het paneel wordt de tussenliggende ervaring verbeeld.

Een ander paneel draagt de woorden 'decay' en 'wisdom'. Het communiemeisje heeft het gezicht van een oude vrouw en haar kleed valt letterlijk (door de verftechniek) van haar af. De tegenoverliggende tekst op de communiebank is 'temporal'.

Ik ben de moeder
Ik ben het kind
Ik ben geest
Ik ben stof
Eeuwig kwetsbaar

Gemengde techniek op paneel.


Pick your saint - processieborden (22 panelen van 20 x 50cm, van board op houten latten gespijkerd)
Pick your saint - processieborden -
(22 panelen van 20 x 50cm, van board op houten latten gespijkerd)


Op elk bord is een heilige uitgebeeld. Niet alleen heiligen uit de Rooms Katholieke Kerk zijn te zien, maar ook Mao, de 'heilige' uit Rood China, of Gandhi, of zelfs superman. De bedoeling moge duidelijk zijn. 'Pick your saint', of 'Kies je Heilige'. Neem wat je wilt en loop de 'processie van het leven'.

Gemengde techniek.